Phòng căn hộ

SILVER NO WINDOW ROOM

SILVER NO WINDOW ROOM

Diện tích : 16m2 - 21m2. . Loại phòng: Double/Twin. Số lượng phòng: 10. Hướng: No Window

950.000 VNĐ

GOLD GREEN VIEW

GOLD GREEN VIEW

Diện tích phòng: 24.5 – 28m2. Loại giường: Một giường đôi . Hướng phòng: Green View with Window

1.280.000 VNĐ

DELUXE CITY VIEW WITH BALCONY

DELUXE CITY VIEW WITH BALCONY

Diện tích : 26.5 – 31m2. . Loại phòng: Double/Twin. Số lượng phòng: 20. Hướng: Balcony/ city + window

1.480.000 VNĐ

PREMIUM AIDEN SAIGON KING

PREMIUM AIDEN SAIGON KING

Diện tích phòng:43 m2. . Loại giường: Một giường đôi . Hướng phòng: City view with Balcony

1.800.000 VNĐ

 
 

0909.25.25.50