Phòng căn hộ

Single Room

Single Room

Diện tích phòng: 30m2. Loại giường: Super/Delux . Số lượng : 13. Hướng phòng: Garden Window/ pool

500.000

Triple Room

Triple Room

Diện tích : 35m2. Số lượng phòng: 5. Hướng: Balcony/ Garden window.

550.000

Quad Room

Quad Room

Diện tích phòng:40m2. . Loại giường: Super/Delux . Hướng phòng: Garden window/ pool.

600.000

 
 

0823311777